Start UBEZPIECZENIA Poradniki Assistance - co to takiego jest?

Assistance -co to takiego jest?

Prawie na każdym kroku mamy do czynienia z ubezpieczeniami assistance. Na przykład kupując samochód, otwierając konto osobiste, zawierając ubezpieczenie komunikacyjne, podróżne, nnw, na życie. Czy znamy zakres takiego ubezpieczenia? Czy pamiętamy o nim gdy mamy problem?

 

Assistance – co to w ogóle jest?
Assistance to programy całodobowej pomocy udzielanej ubezpieczonym w trudnych sytuacjach życiowych. Dzięki ogromnemu zapleczu i nowoczesnym rozwiązaniom teleinformatycznym, połączonym z wysoką operatywnością, firmy assistance są w stanie rozwiązać wiele z problemów, które zaskakują nas w życiu – od standardowej pomocy w przypadku stłuczki drogowej poczynając, przez pomoc fachowca w przypadku wystąpienia awarii w domu, powypadkowe wsparcie medyczne, holowanie uszkodzonego pojazdu po wymianę koła lub uzupełnienie brakującego paliwa, rezerwację biletów do teatru, uzyskanie informacji na temat dostępności leków, czy też zamówienie korepetycji dla naszego dziecka.

 

Rynek assistance
Jak wynika z badań przedstawionych na V Forum Assistance organizowanym przez Europ Assistance wraz ze Związkiem Banków Polskich - około jedna trzecia Polaków posiada ubezpieczenie assistance. Najczęściej jest to pakiet dołączony do polisy motoryzacyjnej.

 

Spośród osób które posiadają polisę assistance 28 proc. klientów faktycznie z niego skorzystało. Najczęściej była to sytuacja związana z pomocą drogową. Potwierdziła to odpowiedź na pytanie o rodzaj assistance uznawany przez respondentów za najbardziej użyteczny: 82 proc. osób odpowiedziało, że jest nim holowanie auta. Drugim najważniejszym była pomoc medyczna (69 proc.), następnie pomoc podczas podróży zagranicznej (64 proc.). Znacząco rośnie liczba wskazań użyteczności pomocy assistance, co potwierdza coraz większe zainteresowanie klientów tym rodzajem ubezpieczenia.

 

Z opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego podsumowania sześciomiesięcznych rezultatów polskiego rynku ubezpieczeń za pierwsze dwa kwartały roku 2011 wynika, że podobnie jak w pierwszym kwartale, istotną część wyniku sprzedażowego działu II stanowił przypis składki brutto z niszowych polis.

 

Podsumowanie KNF można również traktować jako kolejne potwierdzenie rosnącej popularności produktów assistance (gr. 18). Na koniec czerwca 2011 r. segment ten legitymował się przypisem składki w wysokości 192,74 mln zł (1,51% wartości całego sektora non-life). Rezultat ten był o 16,39% wyższy od uzyskanego w analogicznym okresie poprzedniego roku (165,6 mln zł). Wzrost powszechności usług pomocowych miał jednak znaczący wpływ na wskaźnik szkodowości produktów z grupy 18. W pierwszym półroczu wyniósł on 59,49% wobec 48,21% po 6  miesiącach 2010 r.

 

Oferta produktów
W związku z rosnącą popularnością tego typu ubezpieczeń na rynku pojawia się coraz więcej niestandardowych pakietów dostosowanych do potrzeb odbiorców. Powstają produkty adresowane do konkretnych grup społecznych. Takim przykładem są np. pakiety dla młodych matek, seniorów, singli lub pakiety biznesowe np.: dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Dobrym przykładem jest pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw. Firma posiadająca taką usługę w ramach zawartej polisy podstawowej otrzymuje w przypadku wystąpienia zdarzenia nie wypłatę świadczenia ale realną pomoc w postaci usunięcia skutków danego zdarzenia (pożaru, powodzi) i pokrycia kosztów z nim związanych. Polisa taka obejmuje np.: organizację i pokrycie kosztów pomocy specjalisty czy transport i przechowanie ocalałego mienia firmy. W przypadku nieplanowanego odejścia z firmy ważnego specjalisty firma assistance może pomóc w zatrudnieniu pracownika tymczasowego, może też zorganizować szybki powrót do biura pracownika przebywającego w podróży służbowej.

 

Kolejnym ciekawym produktem jest ubezpieczenie assistance skierowane do kobiet. Oferuje ono pomoc w kilku kluczowych obszarach, które większości kobiet sprawiają problem. W szczególności zapewnia pomoc przy zmianie opony, holowanie pojazdu, pomoc specjalisty w przypadku uszkodzenia sprzętu RTV i AGD. Można też uzyskać wsparcie w pełnieniu roli matki (konsultacja pediatry, możliwość zorganizowania korepetycji dla dziecka, dostęp do infolinii o szkołach rodzenia, przedszkolach czy zasadach pielęgnacji noworodka). Ukoronowaniem pakietu są usługi typu: concierge, które umożliwiają pomoc np. w organizacji zakupów ze stylistą.

 

Następnym - wspomnianym już wcześniej przykładem są pakiety dla osób starszych. Obejmują one np. assistance medyczny, który zapewnia pomoc w razie wypadku bądź nagłego zachorowania (m.in. darmowa wizyta lekarza lub pielęgniarki czy dostawa leków do domu). W ramach assistance domowego seniorzy będą mogli skorzystać m.in. z usług specjalistów (np. ślusarza czy elektryka) i mieć możliwość skorzystania z pomocy sprzątaczki.

 

Pakiety usług assistance najczęściej stanowią uzupełnienie polis głównych np.: autocasco, ubezpieczenia wypadkowe lub mienia od ognia / powodzi. W dalszej części artykułu skoncentrujemy się na najbardziej popularnych pakietach takich jak: assistance komunikacyjny, lotniczy, medyczny, w ubezpieczeniach podróżnych. Zakres assistance w poszczególnych ubezpieczniach jest bardzo podobny, ale występują pewne różnice, które będziemy się starać objaśnic. 

 

Assistance komunikacyjny
Najbardziej popularną i najbardziej rozpoznawalną formą assistance są pakiety dołączane do ubezpieczeń komunikacyjnych. Należałoby też dodać, że nie jest to drogie ubezpieczenie. Roczny koszt waha się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Mimo to, ponieważ nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe wielu kierowców nie decyduje się na jego wykupienie. Bywa, że taka usługa jest dodawana za darmo, jeżeli klient wykupi zarówno ubezpieczenie OC, jak i AC.

 

Kiedy takie ubezpieczenie może być szczególnie potrzebne? Niezbędne może okazać się podczas dłuższego wyjazdu w kraju lub za granicę ale także w codziennym życiu. W ramach ubezpieczenia assistance towarzystwo gwarantuje pomoc kierowcy i pasażerom w razie wypadku, awarii, kradzieży, unieruchomienia pojazdu itp. W zakresie tego ubezpieczenia może się znaleźć pomoc informacyjna, pomoc tłumacza, zakwaterowanie w hotelu, czy też holowanie pojazdu do warsztatu.

 

Warto spytać lub sprawdzić w warunkach:

 • co dokładnie obejmuje assistance – czy tylko pomoc w razie kolizji, czy również awarii; czy możemy liczyć na pomoc w razie „złapania gumy”, braku paliwa, zepsutych wycieraczek lub zatrzaśniętych kluczyków,
 • do jakiej kwoty pokrywane są koszty holowania i gdzie auto zostanie odstawione (do domu, do warsztatu, do najbliższego warsztatu wskazanego przez ubezpieczyciela, na parking),
 • powyżej ilu kilometrów od miejsca zamieszkania pomoc assistance zaczyna obowiązywać.

 

W okresie wakacji letnich i ferii zimowych coraz bardziej popularne stają się ubezpieczenia krótkoterminowe, np. na 15, 30 lub 60 dni. Można na tej podstawie wnioskować, że wzrasta świadomość ludzi w tym zakresie ponieważ planując wakacyjny wyjazd nie myślimy już tylko o oddaniu samochodu na przegląd czy wymianę opon. Staramy się zadbać aby nieplanowane zdarzenia nie zepsuły nam urlopu. 

 

Assistance podróżny
Załóżmy, że wyjeżdżamy za granicę nie znając lokalnego języka. Podczas podróży ktoś kradnie nam bagaż, pieniądze a na koniec w wyniku nagłej choroby znajdujemy się w szpitalu. Brzmi nierealnie, przedstawiona sytuacja jest trochę przejaskrawiona, ale jak najbardziej możliwa.
Posiadając ubezpieczenie assistance powyższy przykład możemy potraktowac jak przygodę z przewidywalnie dobrym finałem. W przypadku wystąpienia zdarzenia należy po prostu skontaktować się z operatorem dzwoniąc pod czynny całą dobę numer telefonu, gdzie uzyskamy od konsultanta niezbędne wskazówki, gdzie znaleźć pomoc. Jeżeli nasz stan zdrowia wyklucza samodzielne przemieszczanie się, konsultant powiadomi służby ratownicze i zorganizuje transport do placówki medycznej. Centrum assistance skontaktuje się z naszą rodziną i będzie ją na bieżąco informować o postępach w leczeniu. Polscy lekarze nadzorują terapię, pozostając w stałym kontakcie z zagranicznym szpitalem, do którego trafiliśmy.
Jeśli zajdzie taka potrzeba, ubezpieczyciel zorganizuje przejazd i pobyt bliskiej osoby do miejsca, w którym przebywamy, poddawani terapii lub rehabilitacji. Świadczenia pozamedyczne w usłudze assistance obejmują w takiej sytuacji opiekę nad dzieckiem lub osobami niesamodzielnymi, które wypoczywały z nami na wakacjach. Co więcej w ramach assistance liczyć możemy również na to, że do szpitala dosłane zostaną nasze rzeczy osobiste.
W razie konieczności wkrótce pojawi się przy nas tłumacz. Możliwe jest także skorzystanie z pomocy prawnika. Zadaniem centrum asistance jest też zapewnienie nam wsparcia finansowego, gdybyśmy utracili środki płatnicze.

 

Z rozmów z towarzystwami ubezpieczeniowymi wiemy, że z roku na rok wzrasta ilość zgłaszanych z tego tytułu szkód. W jednym z towarzystw w 2011 roku zarejestrowano około 3 tysięcy roszczeń. Najwyższa wypłata opiewała na kwotę 130 000 zł i dotyczyła nagłego zachorowania za granicą oraz przetransportowania chorego do Polski *
* dane własne

 

Assistance Medyczny
Assistance medyczny zapewnia natychmiastową pomoc w razie każdego nagłego zdarzenia związanego ze zdrowiem, np. w razie zachorowania, hospitalizacji, wypadku. Z reguły obejmuje wszystkich razem mieszkających członków rodziny. Zapewnia pomoc medyczną osobom z problemem zdrowotnym, a ich opiekunom pomoc w organizacji opieki nad chorym oraz pomoc w organizacji życia domowego.

 

Usługi assistance medycznego stanowią naturalne uzupełnienie ubezpieczeń podróżnych, domowych, na życie oraz innych produktów finansowych. Mogą też być oferowane jako samodzielny produkt. Z racji swojego charakteru adresowane są do bardzo szerokich segmentów Klientów, bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie i status materialny.

 

Na jakie świadczenia możemy liczyć w przypadku tych pakietów?

 • konsultacje telefoniczne 24 h na dobę z lekarzami i pielęgniarkami,
 • wizyta domowa lekarza lub u specjalisty,
 • transport medyczny do szpitala lub ambulatorium,
 • domowa opieka pielęgniarki,
 • prywatna opieka pielęgniarska w szpitalu 24 h na dobę,
 • organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji,
 • wypożyczenie lub pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego,
 • dostarczenie leków zaordynowanych przez lekarza,
 • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi,
 • pomoc w codziennych obowiązkach domowych (sprzątanie, gotowanie, zakupy itp.),
 • pomoc psychologa,
 • osobisty asystent medyczny,
 • opieka nad zwierzętami.

 

Wnioski
Podsumowując opisy różnych pakietów assistance można stwierdzić, ze pod tym hasłem kryją się bardzo różne usługi. Z tego powodu warto zawsze sprawdzić co konkretnie jest nam oferowane. Dobra wiedza o tym, kiedy i w jaki sposób możemy skorzystać z pomocy ubezpieczyciela z pewnością może okazać się użyteczna.

źródło: http://www.parkiet.com

Strona główna     |      Osoby kontaktowe      |    O Mercer  |    Mapa Strony

Start UBEZPIECZENIA Poradniki Assistance - co to takiego jest?